Cavalier King Charles Spaniëls


Back to Index

Back to menu

Oogafwijkingen

 

Op deze pagina vind u uitleg over de verschillende oogafwijkingen of oogproblemen die bestaan en voor kunnen komen bij de Cavalier King Charles Spaniel.

Retina Dysplatie (RD)

Dit is een aangeboren netvliesafwijking.
Hierbij zijn er plooitjes in het netvlies.
Het aantal kan beperkt zijn (focale vorm), maar ook meer uitgebreide vormen komen voor (geografische en totale vorm).
In het geval van “de totale vorm” is er duidelijk sprake van beperking van het gezichtsvermogen.
De afwijking komt bij meerdere rassen voor.
Met de focale vorm ( minder dan 10 plooien en niet als een groepje bij elkaar ) mag wel gefokt worden.
Met de geografische vorm wordt liever niet gefokt of deze hond moet heel veel fokwaarde hebben, dan kan een uitzondering gemaakt worden.
Met de totale vorm moet vanzelfsprekend absoluut niet gefokt worden.

Entropion

Dit is een afwijking waarbij een ooglid (meestal het onderooglid) naar binnen draait. Het komt bij veel rassen voor.

 

Distichiasis / Ectopische Cilie

Bij distichiasis groeien er enkele haren of staan er één of meer rijen haren op de rand van het ooglid.
Hierdoor kan het hoornvlies geïrriteerd worden.
De mate waarin hangt af van de stand van de haartjes.
De gevolgen van die irritatie kunnen uiteenlopen van het produceren van extra traanvocht, het vormen van traanstrepen, het samenknijpen van de ogen tot aan het beschadigen van het hoornvlies.
De haartjes zijn moeilijk met het blote oog waar te nemen.
Het komt voor bij meerdere rassen en ook bij de cavalier king charles spaniel. De wijze van overerving is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk is die meervoudig.
Honden met Distichiasis worden niet uitgesloten van de fokkerij.
Wel wordt geadviseerd een lijder te kruisen met een hond die vrij is van Distichiasis.


Cataract (Congenitaal)

Dit is aangeboren grauwe staar. Reeds bij de jonge pup zijn troebelingen in de lens zichtbaar, die het gezichtsvermogen kunnen belemmeren.Cataract (Niet-congenitaal)

Het gaat hierbij om jeugdstaar.
In de lens zijn troebelingen aanwezig.
Het kunnen kleine troebele plekjes zijn die lange tijd stabiel zijn en niet of nauwelijks een vermindering van het gezichtsvermogen geven.
Maar ze kunnen ook in ernstige mate voorkomen en/of uitbreiden en daarbij blindheid van het aangetaste oog veroorzaken.
Cataract kan aan één oog voorkomen, of beiderzijds.

Het komt bij veel rassen voor.
De term jeugdstaar is wat misleidend.
Bij veel rassen treedt het op in de eerste levensjaren, maar het kan ook nog op latere leeftijd optreden.
Het onderscheid met het normale verouderingsproces van de lens (de bekende blauwe waas bij oudere honden) is meestal goed te maken.

 

Retinadegeneratie of Progressieve Retina Atrofie (PRA)

Dit is een netvliesafwijking die bij veel rassen voorkomt en tot blindheid leidt.
Het begint meestal met slecht zien in het donker (nachtblindheid) en leidt uiteindelijk na enkele jaren tot volledige blindheid.
Er bestaat geen behandeling voor PRA.
PRA ontwikkelt zich bij veel rassen pas na het derde of vierde levensjaar.
Voor die tijd is er aan de hond niets te merken en bij het oogonderzoek ook niet te zien.
Voor een aantal rassen bestaat er nu een DNA-test, waardoor bij pups al is vast te stellen of de hond genetisch vrij is of dat er een kans is op dragerschap of lijderschap.
De verwachting is dat deze ontwikkelingen de komende jaren zullen doorgaan, waardoor het voor vele rassen mogelijk zal zijn PRA mbv DNA-technieken op te sporen.

Cherry Eye

Honden hebben een derde ooglid, het vlies dat zichtbaar is langs de neuskant van het oog.
Een T-vormig stukje kraakbeen vormt als het ware het skelet van dit ooglid.
De basis van dit kraakbeen is omgeven door een traanklier, het derde ooglidklier.
In een normale positie is deze klier niet zichtbaar, ze wordt door een soort bindweefsel op haar plaats gehouden onderaan de oogbol.
Prolaps of uitpuilen van deze klier komt bij meerdere rassen voor.
De uitpuilende klier is rood, gezwollen en zichtbaar aan de vrije rand van het derde ooglid.
Omwille van de gelijkenis met een kriek spreekt men van een cherry eye.
Meestal is er wat meer slijmerige uitvloei aan dat oog.
Soms is het mogelijk om de klier tijdelijk terug op zijn plaats te krijgen, maar meestal moet de klier chirurgisch vast gezet worden tegen de binnenkant van de oogkas.
Een andere techniek omvat het terug weghechten van de klier onder het slijmvlies van het derde ooglid.
Sommige jonge honden onder ’t jaar vergroeien een Cherry Eye.

Droge Ogen / Keratoconjuctivitis (KCS)

Onder droge ogen, ook wel genoemd verminderde traanproductie of KCS, wordt verstaan de verschijnselen die ontstaan door het uitdrogen van het hoornvlies of bindvlies.
Hierdoor ontstaan droge ogen.
De aandoening wordt veroorzaakt doordat er onvoldoende traanvloeistof wordt aangemaakt of doordat de traanvocht/ traanfilm van onvoldoende kwaliteit is door onder andere aangeboren afwijkingen, trauma, ontstekingen (van de traanklieren, maar soms ook van het oor) of gebruik van bepaalde medicijnen.

Vaak kan de onderliggende oorzaak niet meer gevonden worden.
Bij KCS vertoont het oog ontstekingsverschijnselen als roodheid, zwelling en pijnlijkheid en bestaat er slijmerige, vaak dikke pussige uitvloeiing.
De behandeling richt zich op het oplossen en wegspoelen van de pussige uitvloeiing, het tegengaan van evt. infecties en de ontsteking met een antibioticumhoudende oogzalf, het stimuleren van de traanproduktie met cyclosporine zalf of druppels en evt. het frequent toedienen van kunsttranen.

 

Corneo Dystrofie

De manier van overerving van deze aandoening is onbekend.
Bij deze aandoening wordt het hoornvlies troebel door het ontstaan van neerslagen, meestal centraal op het hoornvlies.
Je ziet dan in het midden een dof plekje. Meestal wordt geadviseerd wat aanpassingen te doen in de voeding van uw hond, u kunt dit navragen aan een oogspecialist.
Uw hond heeft verder geen last van zo’n dof plekje en het gezichtsvermogen is nog steeds ruim voldoende, alleen op het plekje is het gezichtsvermogen verminderd.


Back to menu

Back to top