Cavalier King Charles Spaniëls


Back to Index

Rasstandaard

De Cavalier King Charles Spaniel

Algemeen Beeld + Karakteristieke Eigenschappen:
De Cavalier is een een echte gezelschapshond.
Hij is een levendig, sierlijk, harmonieus en evenwichtige hond met een zachte expressie.
Na
ar karakter is hij beslist zonder angst, aanhankelijk, sportief (hij wordt wel snel afgeleid door b.v. een konijn,vlinder,spelende kinderen,vogels enz.)
Naar temprament is hij blij, vriendelijk,zachtaardig, nooit agressief, zonder aanleg naar nervositeit.


Hoofd en Schedel:
Schedel bijna vlak tussen de oren. Ondiepe stop. Lengte van de voorsnuit is ongeveer 4 cm. Zwarte neusspiegel met goed ontwikkelde neusgaten, zonder vleeskleurige aftekening. Voorsnuit naar de punt toe versmallend. Goed ontwikkelde niet bungelende lippen. Gezicht goed opgevuld onder de ogen. Elke neiging tot een smalle en spitse snuit is ongewenst.

Ogen:
Donker, groot en rond, maar niet puilen. Goed uiteen geplaatst.

Oren:
Lang en hoog aangezet, met overvloedige beharing.
Hoewel een cavalier lange oren heeft, komen oorontstekingen zelden voor.


Gebit:
Sterke kaken, met een perfect, regelmatig en kompleet schaargebit (d.w.z.: De bovenste snijtanden staan juist voor de onderste snijtanden zonder tussenruimte zoals de twee bladen van een schaar.)

Hals:
Middelmatige lengte en licht gebogen.

Voorhand:
Middelmatige borstkas, goed terug liggende schouders. Rechte benen van middelmatig zwaar bot.

Achterhand:
Benen van middelmatig zwaar bot, goed gehoekt in kniegewricht. Geen neiging tot koehakkigheid of sikkelhakken.

Lichaam:
Korte lendenen met goede ribwelving. Horizontale rugbelijning.

Voeten:
Kompakt met stevige voetkussens, van goede beharing voorzien.

Staart:
De lengte van de staart in goede verhouding met het lichaam,goed aangezet. Vrij en blij gedragen,maar nooit ver boven de ruglijn. De karakteristieke beweging van de staart is dat hij bijna altijd van de ene zijde naar de andere zijde zwaait.

Gangwerk - beweging:
Vrij lopend en elegant in beweging met veel stuwing vanuit de achterhand. De benen moeten parallel bewegen als men de hond langs voor- en achterkant bekijkt.

Vacht:

Lang,zijdeachtig en zonder krullen. Een lichte golving is toegestaan. Overvloedig bevederd. In het geheel vrij van trimmen.De haren op het lichaam is van gematigde lengte terwijl de beharing (bevedering ) op de benen, staart, oren en borstkast lang zal zijn.

Kleur:
Er zijn 4 erkende kleuren


Blenheim
Tricolor
Black and Tan
Ruby

Blenheim:
Diep kastanjekleurige aftekening,goed gebroken op een parelwitte ondergrond. De aftekening moet gelijkelijk op het hoofd verdeeld zijn en tussen de oren ruimte laten voor de zeer gewaardeerde ruitvormige vlek of “spot”(een uniek raskenmerk)

Tricolor:
Zwart en wit goed verdeeld en gebroken,met “tan”aftekening boven de ogen,op te wangen,aan de binnenkant van de oren,aan de binnenkant van de benen en onder de staart. Iedere andere kleur of combinatie van kleuren is hoogst ongewenst.

Black and Tan:
Ravenzwart met “tan”aftekening boven de ogen,op de wangen,aan de binnenkant van de oren,op borst en benen en onder de staart. Het “tan” behoort helder te zijn. Witte aftekening is ongewenst.

Ruby:
Geheel diep rood gekleurd Witte aftekening is ongewenst

Gewicht en grootte:
Gewicht:van 5,4 tot 8,0 kg. Een kleine,goed in verhouding zijnde hond binnen de gestelde grenzen is wenselijk.

Fouten:
Elke afwijking van de voorgaande punten moet als een fout worden gezien en de zwaarte, waarmee de fout aangerekend wordt,moet in verhouding staan tot zijn ernst.

Opmerking:
Reuen moeten 2 volledig ingedaalde,duidelijk normale testikels hebben, die volledig in het scrotum zijn ingedaald.

Back to top