Cavalier King Charles Spaniëls


Back to Index

Back to menu

 

Gradaties Hart:

Al mijn cavaliertjes die in de fok worden gezet worden onderzocht op het hart, door middel van Auscultatie en of kleurendoppler/echo.
Voor deze laatste test bezoek ik een ervaren cardioloog.
Volgens de nieuwe fokreglementen in Vlaanderen zijn beide testen van toepassing.

De volgende classificaties bij kleurendoppler/echo kunnen voorkomen:
A = geen afwijkingen
B = minimale afwijkingen ter hoogte van de mitralisklep
C = milde afwijkingen ter hoogte van de mitralisklep
D = matige afwijkingen ter hoogte van de mitralisklep
E = ernstige afwijkingen ter hoogte van de mitralisklep

Een hartgradatie A-B-C is toegestaan binnen de fokkerij.
Met een hartgradatie D-E wordt geadviseerd niet te gaan fokken.

De gradaties van de bijgeruisen worden als volgt gegradeerd:
0 = geen bijgeruis
1 = een heel zacht bijgeruis dat enkel gehoord kan worden bij een rustige hond, in een rustige omgeving, na aandachtig luisteren
2 = een zacht bijgeruis dat bij een rustige hond in een rustige omgeving vlot te horen is.
3 = een matig luid bijgeruis dat duidelijk te horen is
4 = een luid bijgeruis zonder voelbare trilling
5 = een luid bijgeruis dat gepaard gaat met een voelbare trilling op de borstkas ter hoogte van het hart.
6 = een luid bijgeruis dat gepaard gaat met een voelbare trilling, dat zelfs te horen is wanneer de stethoscoop lichtjes van de borstkas verwijderd is.

Ook de plaats, timing en het geluid van het bijgeruis kan beschreven worden:
- systolisch: tijdens de pompfase
- diastolisch: tijdens de vullingsfase

Een bijgeruis ontstaat door turbulenties in de bloedvloei. Indien het niet gaat om een onschuldige of fysologische bijgeruis , dan gaat het dus om een aangeboren en/of erfelijke aandoening.

Back to menu

Back to top